UBEZPIECZENIA
OŚWIĘCIM
ubezpieczenia oświęcim KONSTANTA w programioe Rzetelna firma

Produkty

Ubezpieczenie mieszkania, domu lub domu w budowie zapewni przy niewielkich kosztach poczucie bezpieczeństwa. Dla większości z nas dom to jedna z najcenniejszych rzeczy na świecie. Nie wszystko jednak można przewidzieć – rozsądne polisa obejmuje zdecydowaną większość tych zdarzeń.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • konstrukcję budynku (fundamenty, ściany, dach);
 • elementy trwale związane z mieszkaniem / domem (np. instalacje w ścianach, szafy wnękowe, podłogi, drzwi i okna, wykończenie ścian);
 • wyposażenie mieszkania lub domu.
 • Dodatkowo masz możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej m.in. o:
 • kradzież z włamaniem oraz rabunek, także poza miejscem zamieszkania;
 • stłuczenie szyb;
 • zalania, również wskutek powodzi, pęknięcia rur lub akwarium;
 • akty wandalizmu;
 • OC w życiu prywatnym;
 • przepięcie w sieci;
 • inne okoliczności.
 • W przypadku ubezpieczenia domu możliwe jest ubezpieczenie na tej samej polisie również:

 • garażu wolnostojącego,
 • budynków gospodarczych,
 • ogrodzeń, basenów, altanek, rzeźb itp.
 • Możliwość ubezpieczenia samych murów budynku lub mieszkania i mienia z wyposażeniem pod cesję na rzecz banku – kredytodawcy.
 • Oferujemy najniższe ceny na rynku. Możliwość rozłożenia płatności składki na dogodne raty.

  Ubezpieczenie samochodu

  Nawet doświadczony i ostrożny kierowca nie przewidzi każdej sytuacji na drodze. Nie mamy też wpływu na zachowanie innych. Dlatego lepiej się tanio ubezpieczyć i w razie czego dużo łagodniej odczuć wypadek lub kradzież samochodu.

  OC to ubezpieczenie obowiązkowe na mocy Ustawy o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003r.

  Wszystkie polisy w zakresie tego produktu mają te same warunki określone w ww. ustawie. Oferty różnią się jedynie zakresem cen. Ubezpieczenie tego typu chroni przed roszczeniami osób trzecich poszkodowanych w czasie spowodowanego przez Twój pojazd wypadku do następujących sum gwarancyjnych:

 • szkody na osobie – 5.000.000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • szkody w mieniu – 1.000.000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • AC.

  Tym, co wyróżnia Biuro KONSTANTA jest:

 • szerokie spektrum możliwości cenowych z różnych towarzystw ubezpieczeniowych,
 • najniższe ceny na rynku,
 • możliwość rozłożenia płatności składki na raty.
 • Ubezpieczenie zdrowotne

  Potocznie często nazywane bywa Prywatną Kasą Chorych. Działa to w ten sposób, że otrzymujemy kartę ubezpieczenia wielkości karty bankomatowej i posługujemy się nią, aby uzyskać świadczenie w prywatnej przychodni.

  O zasadności posiadania takiego ubezpieczenia nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Istnieje możliwość wykupienia pakietu podstawowego lub rozszerzonego.

  Ubezpieczenie obejmuje:

 • leczenie ambulatoryjne,
 • badania laboratoryjne,
 • zabiegi rehabilitacyjne,
 • zasiłek szpitalny (świadczenie za to, że przebywaliśmy w szpitalu; płatne za każdy dzień pobytu na terenie kraju),
 • świadczenie operacyjne (jednorazowa rekompensata za to, że musieliśmy się poddać operacji), W zakresie leczenia ambulatoryjnego wchodzą:
 • Ubezpieczenie w podróży

  Podróż to przede wszystkim miła przygoda. Zawsze może się jednak zdarzyć, że coś pójdzie nie po naszej myśli. Aby na wakacjach nie zaprzątać sobie głowy przypadkami, przygotowaliśmy dla naszych Klientów wyjątkowo wszechstronną ofertę.

  Ubezpieczenie w podróży zagranicznej obejmuje m.in.:

 • koszty leczenia w podróży,
 • koszty transportu Ciebie i bliskich w nagłych sytuacjach,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • zagubienie lub kradzież bagażu,
 • inne (np. transport zwłok do kraju),
 • ubezpieczenie kosztów leczenia chorób przewlekłych w trakcie podróży,
 • koszty rezygnacji z podróży, odwołania noclegów czy biletów lotniczych.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie wyjścia z domu, a kończy w chwili powrotu do kraju. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o wypadki i kontuzje powstałe podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych czy wyczynowych oraz na turniejach i konkursach.

  NNW

  Jest to dobrowolne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Polisa taka obejmuje:

 • śmierć w nieszczęśliwym wypadku,
 • uszkodzenia ciała powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu (złamania, zwichnięcia, itp.)
 • zwrot kosztów operacji plastycznej,
 • ubezpieczenie medyczne assistance.
 • Ubezpieczenie NNW może zostać rozszerzone o:

 • ustalanie trwałego uszczerbku od 1%,
 • zwrot kosztów akcesoriów ortopedycznych,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • dzienne świadczenia szpitalne.
 • Polisa działa 24 godz. na dobę (podczas nauki, wykonywania pracy, w drodze do i z pracy, w życiu prywatnym) na terytorium Polski i za granicą.